Workshopy podnikavosti

Nie každý sa stane podnikateľom,

ale každý môže byť podnikavý

Prečo workshopy podnikavosti

Aktívny prístup

Včleniť do výuky a rozvoja mladých ľudí podnikavosť ako aktívny prístup k životu. Nie každý sa stane podnikateľom, ale každý môže byť podnikavý.

Spolupráca

Podnikavosť znamená schopnosť využiť talenty vlastné a talenty druhých, v rozvoji
podnikavosti ide ruka v ruke rozvoj schopnosti spolupráce.

Škola hrou

Ukázať, ako podnikavosť môže byť prierezovou témou v rámci výuky na školách. Možnosť priblížiť sa zážitkovému prístupu „škola hrou“ ktorej myšlienku propagoval už Ján Amos Komenský.

Odborný garant

doc. Ing. Ján Papula, PhD.

Prodekan na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý pôsobí na Katedre stratégie a podnikania. Je spoluautorom viacerých knižných publikácií v oblasti podnikania, podnikateľského myslenia a manažérskej ekonomiky. Pôsobil v podnikovom poradenstve.

Je certifikovaný interný audítor pre Business Continuity Management podľa ISO 22301:2012.

Vo výskumnej oblasti sa venuje najmä témam manažmentu intelektuálneho kapitálu, inováciám a vplyvom priemyslu 4.0 na podniky.

Ako to ideme robiť?

1. Zážitkové workshopy plné
zdieľania, vzájomnej inšpirácie
a skúsenosti podnikavosti
na vlastnej koži

2. Mixované skupiny zástupcov
rôznych škôl – riaditeľ (vedenie),
pedagóg, študent.

3. Vytvorením dlhodobej podpory
implementácie výuky podnikavosti
na školách. Vytvorenie súťaže
tímov z jednotlivých škôl.

Komu prinášame benefit?

Uplatnenie žiakov

Je to príležitosť posunúť celkovú výuku na školách k praktickému uplatneniu žiakov a študentov na trhu práce.

Príležitosť pre firmy

Je to príležitosť pre firmy získať podnikavých zamestnancov a pre Slovensko novú generáciu podnikateľov.

Komunita pedagógov

Je to tvorba komunity aktívnych pedagógov a študentov založených na zdieľaných hodnotách a zážitkoch.

Ako prebiehajú Workshopy podnikavosti?

Workshopy sú realizované s mentormi v malých skupinkách a sú rozdelené na 2 časti.

Čas workshopov:

od 9:00 do 13:00

Najbližší termín workshopov:

Nové termíny ponúkneme začiatkom školského roka. Dovtedy prajeme krásne prázdniny.

 Máte záujem o ročný program podnikavosti vyučovaný na vašej škole?

V ročnom programe je zahrnuté:

Materiály:

 • Online
 • Print (pre učitelov aj študentov)

Lektor:

 • 2 hod. konzultácie na súťaž
 • 2 x 2 hod. level mentoring

Podnikateľ, expert z firmy:

 • návšteva na 1 zvolený level

Cena (vrátane DPH):

 • školský rok: 450,-€/ rok

Nezáväzne nás kontaktujte cez tento formulár:

Váš vzťah so školou

8 + 1 =

Program podnikavosti zahrňuje nasledovných 7 tém:

 1. Nápad
   • životný skill, nápad, potreba, brainwriting, brainstorming, …
 2. Načúvanie
   • hypotéza, prototyp, skica, maketa, prvýkrát na trh, …
 3. O peniazoch
   • príjmy, náklady, dane, bod zvratu, návratnosť, rezerva, crowdfunding, peer-to-peer financovanie, start-up súťaže, agentúry, úvery, investori, …
 4. Biznis modeling
   • obchodné vzťahy, formy biznis modelu, určovanie trhu, modeling, cenotvorba, …
 5. Marketing a identita
   • marketingová stratégia, marketingová taktika, komunikačné stratégie, …
 6. Pravidlá hry
   • legislatíva, právne formy, účtovníctvo, …
 7. Veľké finále
   • princípy prezentácie, …

Program realizujeme aj vďaka podpore Slovenskej živnostenskej komory.

Workshopy na stiahnutie