Workshopy podnikavosti

Nie každý sa stane podnikateľom,

ale každý môže byť podnikavý

Workshopy podnikavosti

Aktívny prístup

Včleniť do výuky a rozvoja mladých ľudí podnikavosť ako aktívny prístup k životu. Nie každý sa stane podnikateľom, ale každý môže byť podnikavý.

Spolupráca

Podnikavosť znamená schopnosť využiť talenty vlastné a talenty druhých, v rozvoji
podnikavosti ide ruka v ruke rozvoj schopnosti spolupráce.

Škola hrou

Ukázať, ako podnikavosť môže byť prierezovou témou v rámci výuky na školách. Možnosť priblížiť sa zážitkovému prístupu „škola hrou“ ktorej myšlienku propagoval už Ján Amos Komenský.

Odborný garant

doc. Ing. Ján Papula, PhD.

Prodekan na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý pôsobí na Katedre stratégie a podnikania. Je spoluautorom viacerých knižných publikácií v oblasti podnikania, podnikateľského myslenia a manažérskej ekonomiky. Pôsobil v podnikovom poradenstve.

Je certifikovaný interný audítor pre Business Continuity Management podľa ISO 22301:2012.

Vo výskumnej oblasti sa venuje najmä témam manažmentu intelektuálneho kapitálu, inováciám a vplyvom priemyslu 4.0 na podniky.

Chránený obsah

 

Ak chcete zobraziť tento chránený obsah, postupujte nasledovne:

  1. zadajte vaše heslo a potvrďte
  2. bude vám vygenerovaný vstup v tvare: [divi_shortcode id="číslo"]...nemusíte si to pamätať
  3. opätovne načítajte stránku
  4. ak vyskočí upozornenie, tak potvrďte opätovné odoslanie formuláru
  5. máte prístup k workshopom :-)

 

 

V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na nášho Relationship manažéra:

Filip Smutný

+421 901 705 824