Pronea Academy

Vzdelávanie, ktoré pripraví mladého človeka, aby sa mohol plne uplatniť

v rýchlo sa meniacom svete 21. storočia.

V čom sme iní

Špecifiká

  • holistický prístup – rozvoj celej osobnosti (hodnotovej orientácie, kritického a tvorivého myslenia, emocionálnej inteligencie a umeleckých zručností)
  • žiak = hlavný aktér v procese učenia sa – aktívne sa zúčastňuje výchovno-vzdelávacieho procesu
  • vzdelávanie podporujúce ľudské hodnoty a reflektujúce na meniace sa potreby spoločnosti
  • stimulujúce školské prostredie (usporiadanie tried, školských priestorov, architektúra, infraštruktúra vzdelávania napomáhajú novým procesom výchovy a vzdelávania)
  • partnerský prístup a spolupráca (škola ako komunitné centrum)

Profil absolventa

Absolvent, ktorý je zodpovedný, samostatný, flexibilný, kreatívny, ochotný učiť sa, pracovať v tíme, s dobrým charakterom, pracovnými skúsenosťami, komunikačnými zručnosťami a ktorý sa vie uplatniť v rýchlo meniacom sa svete.

Spolupráce

Jälki Otaniemen Lukio, Espoo (FIN) je stredná škola, ktorá vznikla nedávno a je zasadená do ekosystému Aalto univerzity, jednej z najinovatívnejších vysokých škôl v Európe.  Veríme, že konzultácie s fínskym partnerom prinesú inšpirácie a nové nápady ako napríklad:

  • kreditový systém vzdelávania
  • personalizované vyučovanie
  • využívanie technológii
  • interdisciplinárne vyučovanie

Naši partneri

Naším cieľom je realizovať projektové vyučovanie študentov Pronea v spolupráci s mentormi, s firemnými expertmi partnerských firiem Inovačného Hubu a s pedagógmi Pronea Academy. Študenti budú vedení a podporovaní k tomu, aby objavili svoj talent a svoj potenciál rozvinuli v konkrétnom podnikateľskom, neziskovom alebo inovačnom projekte.

Študent Pronea Academy tak nezíska iba vzdelanie, ale aj praktické pracovné skúsenosti, možnosť na podnikanie, priestor na kreativitu a ochranu vlastných patentov, ktoré ostávajú jeho duševným vlastníctvom.

Naši partneri

Naším cieľom je realizovať projektové vyučovanie študentov Pronea v spolupráci s mentormi, s firemnými expertmi partnerských firiem Inovačného Hubu a s pedagógmi Pronea Academy. Študenti budú vedení a podporovaní k tomu, aby objavili svoj talent a svoj potenciál rozvinuli v konkrétnom podnikateľskom, neziskovom alebo inovačnom projekte.

Študent Pronea Academy tak nezíska iba vzdelanie, ale aj praktické pracovné skúsenosti, možnosť na podnikanie, priestor na kreativitu a ochranu vlastných patentov, ktoré ostávajú jeho duševným vlastníctvom.

Napíšte nám

Pronea Founder

Ondrej Grenčík

Email: ondrej.grencik@pronea.sk

Telefón: + 421 907 765 743

Pronea Project Leader

Štefan Hanus

Email: stefan.hanus@pronea.sk 

Telefón: + 421 905 240 765

Kontaktná adresa:

Ul. 1. mája 226/6

958 01 Partizánske

Chcel by som...

10 + 4 =